O firme Urbania

História  

Rodinnú firmu sme založili na jar roku 2001. Od začiatku budujeme dlhodobé vzťahy na serióznom prístupe k zákazníkom, dodávateľom a sebe samým.

Súčasnosť  

Navrhujeme, vyrábame, predávame a osadzujeme mobiliár nielen pre obce a mestá.

Budúcnosť  

Našu ponuku budeme viac profilovať a v tom, čo budeme dodávať, budeme najlepší. Životnosť našich výrobkov presahuje záruky a naďalej ju budeme zvyšovať.

  Funkcia

Naše výrobky plnia svoj účel. Návrh, technológie, dizajn sa tomu podriaďujú. Ponúkame len to, o čom vieme, že v praxi funguje. Nesľubujeme nič, čo nemôžeme splniť.

  Odolnosť

Výrobky sú určené do priestorov s vysokými nárokmi na odolnosť. Konštrukcia a technológie zaručujú maximum pri zachovaní cenovej prístupnosti.

  Design

Hľadáme vlastné vyjadrenie estetiky s ohľadom na priestor, do ktorého sú výrobky určené. Konkurenčné produkty rešpektujeme a nekopírujeme.

… mobiliár pre život

Copyright © 2014 Urbania s.r.o.