Čo je to duplexný povrch?

žárový zinek

Nájdete ho na 99% našich výrobkov a je zárukou životnosti až 50 rokov v exteriéri. Všeobecne sa tým rozumie kombinovanie dvoch rôznych povrchových úprav, ktoré vedie k celkovému predĺženiu životnosti danej súčtom životností jednotlivých použitých metód. V našom prípade sa jedná o podkladový žiarový zinok a následné práškové lakovanie UV stabilnými farbami.

Samotná prvá úprava žiarovým zinkom je veľmi dôležitá, pretoze zabezpečí už sama o sebe dostatočnú ochranu, a to oproti iným metódam ai v dutinách dielcov. Nasleduje predúprava tzv. sweepovanie, inak jemné pieskovanie, ktora naruší zinok a vytvorí tak dostatočné ukotvenie pre následný lak. Po tejto predbežnej úprave sa nanáša základný primer a konečne vrchné lakovanie podľa zvolenej farebnosti.

Touto kombináciou povrchových úprav pri dodržaní technologických postupov sa dosahuje životnosť 30 až 50 rokov v exteriéri.
Lavička Beata

Túto metódu aplikujeme na všetky oceľové dielce od roku 2015/2016. Pretože chceme zaručiť vysokú kvalitu našich výrobkov, rozhodli sme sa prejsť na túto povrchovú úpravu aj napriek niektoré prvotné úskalia, ktorá so sebou táto zmena priniesla. Predovšetkým žiarový zinok znamenal mnohokrát prerobenie konštrukcie – plechové dielce sa teplotou deformujú, ponor do žiarového zinku vyžaduje odtokové otvory, zvary naberajú iné množstvo zinku ako samotné oceľové profily a ďalšie. Väčšinou to znamenalo prechod k robustnejšiemu prevedenie, zvary umiestniť do iných miest, nepoužívať závity v konštrukciách, zväčšiť vŕtanie otvorov, pred lakom vykonať hrubé očistenie zinku od nátokov a bohužiaľ tiež zvýšenie konečnej ceny.

Aj keď sa v počiatočnej fáze investícií môže zdať cena za duplexný systém príliš vysoká, prax a doba životnosti povlaku bez nutnosti ďalších investícií do údržbových náterov presvedčí o opaku.

Pre zákazníka tak zmeny priniesli nielen významné predĺženie životnosti, ale prispeli aj k zvýšeniu odolnosti vandalom.

Copyright © 2014 Urbania s.r.o.